Хуызæг:Сидæмонтæ

Сæрибар энциклопеди Википедийы æрмæг.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Абийтæ, Агънатæ, Адырхатæ, Алдахътæ, Андудтатæ, Ансаутæ, Атайтæ, Ахъитæ, Ачутæ, Æлбортæ, Æлдаттатæ, Бæцойтæ, Бердыхъотæ, Бесатæ, Биазыртæ, Бибылтæ, Биджелтæ, Бирæгътæ, Бицъотæ, Бокотæ, Босыктæ, Боцитæ, Бутатæ, Габантæ, Габетæ, Гагацтæ, Гаппатæ, Гаситæ, Гæгæрцатæ, Гæджитæ, Гобетæ, Годжитæ, Гозымтæ, Гуацæтæ, Гуыбатæ, Дауыратæ, Дудиатæ, Дзаныхъотæ, Дзаныхътæ, Джедыхъоуатæ, Джедыхъотæ, Джимитæ, Дзæрæхохтæ, Дзерантæ, Дзиуатæ, Дзодзитæ, Дзоккатæ, Дзокъатæ, Дзугатæ, Есенатæ, Земæттæ, Золойтæ, Зæнджиатæ, Икъатæ, Илатæ, Кабойтæ, Калотæ, Карсантæ, Каммерзатæ, Кодзыртæ, Кæсæбитæ, Карасатæ, Кобестæ, Коммойтæ, Къадзатæ, Къантатæ, Къундухтæ, Къутæртæ, Ласлытæ, Лæууойтæ, Легкотæ, Лектæ, Лолатæ, Магкæтæ, Мадзатæ, Мамсыратæ, Мелыккатæ, Мулдартæ, Муритæ, Мысыкатæ, Пагæтæ, Перисатæ, Притæ, Реуазтæ, Сагкатæ, Слантæ, Санетæ, Суантæ, Сæхæгатæ, Седантæ, Созæтæ, Сатхъотæ, Смайлатæ, Слохтæ, Сопойтæ, Таймазтæ, Таубойтæ, Тауджитæ, Тахохтæ, Тæлынтæ, Тедетæ, Тедтитæ, Тихилтæ, Толпартæ, Тотыгкатæ, Тохсыртæ, Тохтæ, Тыбылтæ, Тъехтæ, Уататæ, Уырызмæгтæ, Уазитæ, Фардзинтæ, Хосротæ, Хуыдæлтæ, Хотонтæ, Хлойтæ, Хошатæ, Хæдарцатæ, Хæмæттæ, Хозитæ, Хъаммæрзатæ, Хъайтыхътæ, Хъайттатæ, Хъаныхъуатæ, Хъантетæ, Хъардантæ, Хъарасатæ, Цæллагтæ, Цæрæктæ, Цогойтæ, Цомайтæ, Цопантæ, Цыхуырбатæ, Цуккатæ, Черчестæ, Чеселатæ.[1]

  1. Гаглойты Зинæ. Ирон мыггæгтæ: Дзæуджыхъæу: Ир, 2005. 30, 31 ф.